Tjänster

”Vi är en innovativ digitaliserings- och integrationspartner som med hjälp av vår långa erfarenhet av integration stöttar företag i sin transformation mot det digitala. Vi skapar möjlighet till effektivisering hos företag genom faktabaserad kontinuerlig förbättring av interna och externa processer. Genom vårt beprövade arbetssätt att skapa snabbare, mer tillförlitliga och säkra leveranser möjliggör vi innovation hos företag i deras digitala tjänsteutbud.”

  • Vi vänder oss till företag som är i en transformation mot det digitala
  • Vi är ett kunskapsföretag inom integrationsteknik och processutveckling
  • Vi använder metodiken från digitala organisationer och vill överföra den till enterpriseorganisationer

Digitalisering läser vi om överallt, det är digitaliseringsforum och digitaliseringsroller på varje modernt företag.

Vilka är det som kopplar ihop systemen och aktiverar nya funktioner och möjligheter?

Vem skapar de här tjänsterna som krävs mot kunderna eller medborgarna?

Vilka sätter sig och tar reda på kraven och fullföljer?

Vilka väntar inte på att andra ska leverera utan tar tag i problemen?

Vilka förvaltar lösningarna och åtgärdar återkommande problem?

Svar: Integrio