Tjänster

”Vi är en innovativ digitaliserings- och integrationspartner som med hjälp av vår långa erfarenhet av integration stöttar företag i sin transformation mot det digitala. Vi skapar möjlighet till effektivisering hos företag genom faktabaserad kontinuerlig förbättring av interna och externa processer. Genom vårt beprövade arbetssätt att skapa snabbare, mer tillförlitliga och säkra leveranser möjliggör vi innovation hos företag i deras digitala tjänsteutbud.”

  • Vi vänder oss till företag som är i en transformation mot det digitala
  • Vi är ett kunskapsföretag inom integrationsteknik och processutveckling
  • Vi använder metodiken från digitala organisationer och vill överföra den till enterpriseorganisationer

Integrio-killar diksuterar jobb
Dator och kodning

STRATEGI/RÅDGIVNING

TAKTIK/TEKNIK

UTBILDNING

  • Vi stöttar våra kunder till etablering av digitala organisationer som har förmåga att effektivt leverera digitala tjänster och produkter
  • Vi skapar möjligheter för effektivisering i våra kunders samtliga mjukvaruleveranser
  • Vi stöttar våra kunder till optimering av livscykeln av integrationsprocesser och integrerar system, människor och verksamheter
  • Vi har verktygen för att mäta och exponera ineffektiviteter och vi är relevanta och konkreta
  • Vi tydliggör beroenden mellan människor och system i våra kunders mjukvaruleveranser
  • Vi erbjuder möjligheten för våra kunder till kontinuerlig förbättring genom faktabaserade förändringsbeslut
  • Vi höjer kunskapen och medvetenheten hur hela kedjan i våra kunders process för mjukvaruleveranser fungerar och skapar en djupare förstående i och för verksamheter