Vår affärsidé


Integrio ska vara ett företag som attraherar de främsta konsulterna inom integrationsområdet. Tillsammans med partners i branschen ska vi kunna leverera de mest effektiva IT-lösningar som finns för dagen med ny teknik och innovativa idéer. Integrio ska också främja kunskapsbyggande, engagemang och drivkraft hos varje enskild konsult genom att ge personerna en spelplan de trivs på.

Med många många IT-Projekt i portföljen så växte en idé fram om att driva ett konsultbolag som är i framkant när det gäller teknik och strategi för integration. Med smarta teknikval och allianser med partners i branschen så anser vi att vi ska kunna bygga de mest robusta lösningar som finns för dagen och med den mest lämpliga tekniken. Integrationsarkitektur med andra ord.

Smarta val och smarta allianser. 

Testa oss!